مقالات
ایران در رتبه 16 پژوهش در سال 2019

ایران در رتبه 16 پژوهش در سال 2019

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در سال 2019 ایرانِ ما در رتبه 16 دنیا قرار گرفته و این مهم در شرایط رقابت تنگاتنگ در توسعه علوم و تحقیقات به‌دست آمده و در این میدان با کشورهای صاحب‌نام دنیا رقابت کرده‌ایم.
استیون واینبرگ فلسفه را آفت علم می‌داند

استیون واینبرگ فلسفه را آفت علم می‌داند

جمیل آریایی مترجم کتاب‌های علمی می‌گوید: هر چند استیون واینبرگ فلسفه خوانده است، لیکن فلسفه را آفت علم می‌داند.
زندگی خلاقانه کوتاه است؛ می‌خواهم تا جایی که می‌توانم کار کنم

زندگی خلاقانه کوتاه است؛ می‌خواهم تا جایی که می‌توانم کار کنم

استفن کینگ درباره کتاب جدیدش که درباره کودکانی است که دو روز دیگر منتشر می‌شود، «گنیجینه ملی» بودن و گوش کردن به موسیقی راک هنگام کار کردن سخن می‌گوید.
«سفرنامه ناصرخسرو» با ویرایش و مقدمه جعفر مدرس‌صادقی منتشر شد

«سفرنامه ناصرخسرو» با ویرایش و مقدمه جعفر مدرس‌صادقی منتشر شد

تصحیح جدیدی از «سفرنامه ناصرخسرو» با ویرایش و مقدمه جعفر مدرس‌صادقی با تکیه بر ارائه متن اصلی سفرنامه بدون هیچ کم یا اضافه‌ای منتشر شد.
آموزش ارتباطات مودبانه‌ با دیگران به کودکان در «چشم، لطفا، ممنون»

آموزش ارتباطات مودبانه‌ با دیگران به کودکان در «چشم، لطفا، ممنون»

کودکانی که می‌خواهند ارتباطات مودبانه‌ای با دیگران برقرار کنند و با عبارت‌های محترمانه انس بگیرند می‌توانند در تعطیلات آخر هفته کتاب «چشم، لطفا، ممنون» اثر غلامرضا حیدری ابهری را بخوانند.
سرگذشت ﻣﺼﺪﻕ می‌تواند دستمایه یکی از تراژیک‌ترین رمان‌های تاریخ باشد

سرگذشت ﻣﺼﺪﻕ می‌تواند دستمایه یکی از تراژیک‌ترین رمان‌های تاریخ باشد

عبدالله کوثری با بیان اینکه محمد ﻣﺼﺪﻕ میﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺗﺮﺍژیکﺗﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ‌ﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺷﺪ، از اینکه نویسندگان ایرانی رمانی در خور توجه درباره او خلق نکرده‌اند، اظهار تاسف کرد و گفت: آیا ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ «ژﻧﺮﺍﻝ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﺗﻮ»ﻯ ﻣﺎﺭﻛﺰ ﻣﻰ‌ﺍﺭﺯﺩ؟!