دوره یازدهم شیمی

نوع نمایش :
10 کالا
شیمی پایه یازدهم فار -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شیمی پایه یازدهم فار

105000
89250
شیمی یازدهم پرسمان گاج - محسن رویگر
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شیمی یازدهم پرسمان گاج

محسن رویگر

درسنامه های جامع آموزشی منطبق بر متن کتاب درسی:
سعی گردیده است از ارائه مطالب خارج از سرفصل کتاب درسی پرهیز شود، تمام مطالب کتاب درسی پوشش داده شده است و هر جا نیاز به آوردن مثال بوده کوتاهی نشده است.
سؤالات امتحانی طبقه بندی شده:
بانک کاملی از سؤالات امتحانی و تألیفی به صورت طبقه بندی شده ارائه شده است. سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری سال های اخیر تا جایی که بر کتاب درسی منطبق بوده آورده شده و مفاهیم جدید با سؤالات متنوع به چالش کشیده شده است.

ارائۀ پاسخ های تشریحی <
49000
41650
فیل شیمی یازدهم مبتکران - مهدی بازرگانی
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فیل شیمی یازدهم مبتکران

مهدی بازرگانی

68000
57800
شیمی یازدهم تک جلدی مهدی بازرگان کنکور 99 مبتکران - مهدی بازرگان
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شیمی یازدهم تک جلدی مهدی بازرگان کنکور 99 مبتکران

مهدی بازرگان

پرسش های چهار گزینه ای
130000
110500
loading

در حال بازیابی ...