کتاب های کمک آموزشی ویژه کنکور زبان انگلیسی

نوع نمایش :
36 کالا
مقایسه

زبان تخصصی جامع کنکور جلد دوم گرامر کاربردی زبان انگلیسی مبتکران

روزبه شهلایی مقدم, شهاب اناری

تکنیک های آموزش جدید
استفاده از دو رنگ در کتاب
دارای آزمون های مروری
مباحث تکمیلی گرامر
پرسش های چهارگزینه ای فراوان
173000
164350
0
مقایسه

انگلیسی جامع کنکور منتشران1400

-ویژه کنکور نظام جدید آموزشی
-درسنامه های کامل
-پاسخ های تشریحی
-دارای نکات با اهمیت و کنکوری
75000
71250
0
loading

در حال بازیابی ...