28000 0

حقوق

نوع نمایش :
14 کالا
قانون مدنی 1398 جهانگیر منصور نشر دیدار -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قانون مدنی 1398 جهانگیر منصور نشر دیدار

18000
0
قانون جدید آیین دادرسی کیفری 1398 نشر دیدار -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قانون جدید آیین دادرسی کیفری 1398 نشر دیدار

22000
0
قانون تجارت 98 جهانگیر منصور نشر دیدار -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قانون تجارت 98 جهانگیر منصور نشر دیدار

21000
0
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 97 نشر دیدار -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 97 نشر دیدار

12000
0
 مجموعه قوانین و مقررات بیمه نشر دوران - جهانگیر منصور
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مجموعه قوانین و مقررات بیمه نشر دوران

جهانگیر منصور

مجموعه قوانین و مقررات بیمه: قوانین بیمه - اساسنامه شرکت های بیمه دولتی - بیمه مسئولیت مدنی بیمه بیکاری...
22000
0
 قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام چاپ 98 نشر دوران - جهانگیر منصور
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام چاپ 98 نشر دوران

جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام (اجرای احکام مدنی-اجرای احکام جزایی-اجرای اسناد-اعسار) عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که در 418 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1398 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی جزایی است
28000
0
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری نشر دیدار -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری نشر دیدار

ناموجود
0
قوانین و مقررات استخدامی دیدار نشر دیدار -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قوانین و مقررات استخدامی دیدار نشر دیدار

ناموجود
0
loading

در حال بازیابی ...