230000 0
مارک

کتاب های تخصصی و دانشگاهی

نوع نمایش :
341 کالا
متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه براهنی انتشارات رشد -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه براهنی انتشارات رشد

این کتاب در دو زمینه آگاهی به دست می‌دهد: نخست وضع کنونی دانش روانشناسی را عرضه می‌دارد، به این معنا که یافته‌های مهم این رشته را از نظر می‌گذراند تا با واقعیت‌های اثبات شده این رشته آشنا شوید. دوم آنکه ماهیت پژوهش در روانشناسی را وارسی می‌کند یعنی روشن می‌سازد که روانشناس چگونه برنامه پژوهشی خاصی برای فراهم آوردن شواهدی در تایید یا رد فرضیه تدوین می‌نماید. به این ترتیب شما در می‌یابید که برای پشتیبانی از هر ادعای تازه چه نوع شواهدی باید ارائه شود.
230000
فور کورنرز 1four cornersزردکمبریج انتشارات جنگل -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فور کورنرز 1four cornersزردکمبریج انتشارات جنگل

75000
اصول بیوشیمی لنینجر ج2 ویرایش هفتم نشر آییژ -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اصول بیوشیمی لنینجر ج2 ویرایش هفتم نشر آییژ

85000
loading

در حال بازیابی ...