المپیاد

نوع نمایش :
58 کالا
مقایسه

مرجع بیولوژی کمپبل جلد 2 انتشارات خانه زیست شناسی

ریس - اوری - کاین - واسرمن - مینورسکای - جکسون مترجم : خانه زیست شناسی

فهرست عناوین:
فصل 6 سفری به درون سلول
فصل 7 ساختار و عملکرد غشا
فصل 8 مقدمه ای بر متابولیسم
فصل 9 تنفس سلولی و تخمیر
فصل 10 فتوسنتز
فصل 11 ارتباط سلولی
فصل 12 چرخه سلولی
75000
71250
0
loading

در حال بازیابی ...