آموزش تصویری ثبت نام

در تصویر زیر آموزش ثبت نام در سایت کتاب البرز برای شما عزیزان نشان داده شده است
(تمامی ورودی ها به عنوان مثال می باشد و باید با اطلاعات صحیح شما پر شود)
در صورت هرگونه مشکل برای ثبت نام میتوانید با شماره 09922920912 تماس بگیرید